Disleksi ve Özel öğrenme Güçlüğü

Disleksi nedir? Disleksi okumayı öğrenmede güçlük yaşanması durumudur. Disleksi dediğimizde aslında özel öğrenme güçlüğünü anlatmak istiyoruz.

Özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG); okuma, yazma ve matematik becerilerinin kazanılması ve kullanılmasındaki güçlükleri içeren nöro gelişimsel bir bozukluk grubudur. Öncelikle bilinmesi gereken: ÖÖG’nin bir zekâ probleminin olmadığıdır, bir farklılıktır. Özel öğrenme güçlüğü, zekâsı normal ve normalin üstü çocukların standart eğitim almalarına rağmen belli alanlarda öğrenmede zorluk yaşamalarıdır. Okuma öğrenmede güçlük yaşanması disleksi, yazma alanında güçlük yaşanması disgrafi ve matematik alanında güçlük yaşanması diskalkülidir. En sık görülen ve en bilinen form disleksidir ve bu nedenle ÖÖG yerine sıklıkla disleksi kullanılır. 

Çocuklarda öğrenme güçlüğü, zekâ geriliğine yol açan bazı nöropsikiyatrik hastalıklarda görülebilir. Zekâsı normal olan çocuklarda da öğrenme güçlükleri görülebilir. Disleksi, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve psikolojik sorunlar, zekanın normal olduğu ancak öğrenme güçlükleri yaşanan durumlardır.

Disleksi çeşitleri var mıdır? Hayır. Özel öğrenme güçlüğünün çeşitlerinden bahsedilebilir. Bunlar; disleksi, disgrafi ve diskalkulidir.

Çocuğum disleksi mi? Disleksi tanısı nasıl konur? Disleksi Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle disleksinin bir hastalık olmadığını ve burada tanılama kelimesinin tespit etmek anlamında kullanıldığını belirtmek isterim. Disleksi tanısında ilk aşama çocuğun öğrenmede yaşadığı zorlanmanın fark edilmesidir. Bu öğrenme güçlüğü öğretmen ve aile tarafından fark edilir. Sonrasında yapılacak olan çocuk psikiyatristine danışmak olacaktır. Bu aşamada öğrenme güçlüğüne yol açabilecek nöropsikiyatrik bir hastalık olup olmadığı araştırılır, zekâ testi (disleksi testi) yapılır ve sonuçta disleksi olup olmadığı kararı verilir.

Disleksi tanısı konulduktan sonra yapılması gereken, soruna ilişkin eğitimin başlamasıdır. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğun eğitsel değerlendirmesi yapılıp bireysel eğitim planı oluşturulur ve öğrenciye uygun eğitim verilir.